Peter Flohr
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op deze pagina staan weblinks naar artikelen over huisvesting van arbeidsmigranten. Iedere artikel wordt voorafgegaan door een publicatie-datum, bijv. (180415) = 2018-april-15). Voor zover bekend.

Indien geen publicatiedatum bekend is, dan wordt dit aangegeven door ( ).

 

Laatst bijgewerkt: 26 april 2019 (met *= de nieuwste)

 Zoeken met:
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

(12 JAN 2019) /persoonlijke aantekeningen

Bestemmingsplan:

 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 4.1, teneinde bedrijven toe te staan die niet zijn opgenomen in de bedrijvenlijst, maar die naar aard en milieubelasting vergelijkbaar zijn met de toegestane bedrijven, danwel bedrijven welke één categorie zwaarder zijn dan de in de onderscheiden gebieden nieuw toe te laten bedrijven uit de bedrijvenlijst, en die daarmee qua milieubelasting vergelijkbaar zijn, mits aan de volgende voorwaarden...

Lees verder